Actualització de marca “Ramon Llop”

Disseny del nou concepte de marca “Ramon Llop” i actualització a diverses aplicacions corporatives.

Diseño del nuevo concepto de marca “Ramon Llop” y actualización a diferentes aplicaciones corporativas.

Vinny Curry Womens Jersey 
texto alternativo