El Temps

Disseny de portada, maquetació i retoc fotogràfic de diversos números del setmanari de llarga tirada.

Diseño de portada, maquetación i retoque fotográfico de varios números de este semanario de larga tirada.

Vinny Curry Womens Jersey 
texto alternativo