GUIA D’ACTIVITATS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (SEDI) 2016-2017 i 2017-2018

Disseny de la imatge, i línia gràfica /editorial de les Guies d’activitats de la Universitat de València (UV) Servei d’informació i dinamització (Sedi). Cursos 2016-2017 / 2017-2018.

Diseño de la imagen, linea gráfica / editorial de las Guías de actividades de la Universidad de València (UV) Servicio de información i dinamización (Sedi). Cursos 2016-2017 / 2017-2018

Vinny Curry Womens Jersey 
texto alternativo