XXXII Vila de Mislata de Teatre

Disseny de la campanya publicitària per al XXXII Concurs de Teatre Vila de Mislata 2014. Elaboració del cartell anunciador i totes les aplicacions corporatives del concurs (com ara programacions, llibret, flyers, mupis, lones exteriors, banderoles, diversos formats de cartelleria…)

Diseño de la campaña publicitaria para el XXXII Concurs de Teatre Vila de Mislata 2014. Elaboración del cartel anunciador y todas las aplicaciones corporativas del concurso (como programaciones, libro/programa, flyers, mupis, lonas exteriores, banderolas, diferentes formatos de carteleria…)

Vinny Curry Womens Jersey 
texto alternativo