Guia d’act. 2020 Universitat de València (SEDI)

Projecte

  • GUIA 2019-2020.
  • Disseny de col·lecció i coberta
  • Direcció Artística
  • Maquetació